Publikacja: Prawo unijne jako podstawa wzruszenia decyzji ostatecznej organu podatkowego, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr Joanny Koziollek zatytułowanym „Prawo unijne jako podstawa wzruszenia decyzji ostatecznej organu podatkowego”, który ukazał się na łamach kwartalnika Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 2 (15)/2018, s. 83-103.

 

Abstrakt:
Proces stosowania prawa podatkowego, zarówno w przypadku prawa krajowego, jak również w odniesieniu do regulacji Unii Europejskiej, nie ogranicza się do analizy samego brzmienia tekstu prawnego, ale również wymaga znajomości interpretacji tego prawa dokonywanej w szczególności przez sądy. Rolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wyjaśnianie w miarę potrzeb znaczenia oraz zakresu przepisu prawa unijnego, tak jak powinien lub powinien był być rozumiany i stosowany od chwili jego wejścia w życie. Aktywność orzecznicza TSUE wpływać może na ukształtowanie instytucji prawa krajowego nie tylko w odniesieniu do prawa materialnego, ale i procedury podatkowej. Zgodnie z zasadą trwałości decyzji ostatecznych wzruszenie decyzji, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym powinno mieć charakter szczególny, co przyczyniać się ma do urzeczywistnienia postulatu pewności prawa. Mając to na uwadze opracowanie poświęcone zostało analizie prawa polskiego w zakresie instytucji wzruszenia decyzji ostatecznej w postępowaniu podatkowym w wyniku wykładni prawa UE dokonanej przez TSUE. Celem artykułu jest analiza wpływu prawa unijnego, w interpretacji dokonywanej przez TSUE, na instytucję wzruszenia decyzji ostatecznej organu podatkowego.

 

Artykuł dostępny jest tutaj.

Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.