dr Joanna Koziollek

Wykształcenie

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo finansowe, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł Master 2 (magister prawa) na kierunku Europejskie i Międzynarodowe Prawo Gospodarcze na Université Paris-Dauphine w Paryżu. Stypendystka programu Erasmus na Université de Rennes 1 we Francji. Otrzymała Certyfikat francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego Université Paris-Dauphine w Paryżu. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach m. in. z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, prawa podatkowego, prawa finansowego, ochrony danych osobowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo finansowe, radca prawny specjalizujący się w obrocie nieruchomościami.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców, m.in. deweloperów, firm budowlanych, architektów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz firm z branży motoryzacyjnej. Prowadzi obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych, sporządza i opiniuje umowy, także z obszaru prawa pracy, opracowuje dokumentację wewnętrzną, w tym wdraża regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, reprezentuje przedsiębiorców w trakcie prowadzenia negocjacji z klientami i kontrahentami, zajmuje się dochodzeniem zapłaty należności, prowadzi postępowania administracyjne. Doradza również klientom indywidualnym, w szczególności w zakresie zakupu i sprzedaży, realizacji prac wykończeniowych i najmu nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców, doradza również klientom indywidualnym.

Nieruchomości

Od 2011 r. świadczy obsługę prawną przy najbardziej prestiżowych projektach nieruchomościowych na wszystkich etapach ich realizacji. Przeprowadza badania „due diligence” nieruchomości pod realizację nowych inwestycji, a także koordynuje udział firm w procedurach przetargowych. Doradza i nadzoruje uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych w ramach procesu budowlanego, sporządza umowy o roboty budowlane i protokoły. Jako pełnomocnik lub prokurent prowadziła negocjacje, przygotowywała i zawierała setki umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży oraz najmu lokali. Opracowywała i wdrażała rozwiązania prawne w zakresie tzw. zarządzania najmem lokali mieszkalnych łączącego ofertę sprzedaży wraz z realizacją projektu wykończenia, prac budowlanych
i komercyjnego najmu połączonego z usługami hotelowymi. Zajmuje się również prawnymi aspektami komercjalizacji obiektów
handlowo-usługowych.

Świadczyła stałą obsługę prawną między innymi przy następujących inwestycjach:

Sky Tower

wrocławski drapacz chmur i jeden z najwyższych budynków biurowo-mieszkalnych w Unii Europejskiej z galerią handlową w podium wieży

OVO Wrocław

multifunkcyjny budynek składający się ze strefy mieszkalnej, biurowej, komercyjnej lokali usługowych oraz 5 gwiazdkowego hotelu Hilton

Angel Wings

kompleks mieszkalny położony na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu łączący nowoczesną architekturę z koncepcją otwarcia miasta na rzekę

The Granary la Suite Hotel

butikowy 5 gwiazdkowy hotel w centrum Wrocławia ulokowany w zrekonstruowanym budynku po XVI-wiecznym spichlerzu

Dyrekcyjna

centrum opieki nad seniorami zaadaptowane w odrestaurowanym budynku szpitala przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

Publikacje

  • W 2019 r. opublikowała książkę pt. „Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej dewelopera” wydaną nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Publikacja zawiera analizę opodatkowania lokalu mieszkalnego podatkiem od nieruchomości, od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi z punktu widzenia działalności gospodarczej dewelopera, z uwzględnieniem stosowanych przez ten podmiot mechanizmów prawno-podatkowych. Autorka dokonuje oceny tych mechanizmów i proponuje najbardziej efektywne rozwiązania dla deweloperów zarówno na etapie budowy, sprzedaży, jak również realizacji prac wykończeniowych i zarządzania najmem lokalu mieszkalnego.

Autorka szeregu artykułów naukowych, m. in.:
  • „Prawo unijne jako podstawa wzruszenia decyzji ostatecznej organu podatkowego”

  • „Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie”

  • „Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego przez dewelopera”

  • „Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości miejsc parkingowych i komórek lokatorskich związanych z lokalem mieszkalnym”

  • „Najem komercyjny lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku VAT”

Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.